PodporaAPI dokumentace

mailkit.campaigns.list

Funkce mailkit.campaigns.list vrátí seznam dostupných kampaní s podrobnostmi jejich rozesílání a nastavení.

Ukázka XML-RPC volání:

XML-RPC volání

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.campaigns.list</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_message</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace / Nastavení API.

client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace / Nastavení API.

ID_message = ID kampaně. Volitelný parametr - při vyplnění tohoto parametru vrátí funkce informace pouze o kampani s tímto ID.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC odpověď

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>NAME</name>
         <value>
          <string>Jméno kampaně</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_MESSAGE</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SUBJECT</name>
         <value>
          <string>Předmět kampaně</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>USER_LIST</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>LAST_SENT</name>
         <value>
          <string>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TYPE</name>
         <value>
          <string>immediate</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>REPEAT</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>REPEAT_COUNT</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DAYS</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TIME_ZONE</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>PERIOD</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SEND_DATE</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

Hodnoty

NAME = jméno kampaně

ID_MESSAGE = ID kampaně

SUBJECT = předmět kampaně

USER_LIST = ID seznamu/seznamů příjemců, který je přiřazen ke kampani. V případě více seznamů, jsou jednotlivá ID oddělena čárkou.

LAST_SENT = datum posledního odeslání dané kampaně. Ve formátu yyyy-mm-dd hh:mm:ss

TYPE = typ (posledního) odeslání kampaně.

 • immediate = okamžité odeslání kampaně
 • single = bezobslužné odeslání kampaně
 • multiple = plánované odeslání kampaně (automaticky opakovaně odesílaná kampaň

REPEAT = nabývá hodnoty TRUE v případě, že je u kampaně nastavené plánované odesílání.

REPEAT_COUNT = zda a v jakém intervalu se opakuje plánované odeslání kampaně. Hodnoty 1 až x.

DAYS = v jaké dny se kampaň bude rozesílat v případě nastaveného plánovaného odesílání kampaně. Vrací hodnoty 1 až 7 (1= pondělí, 7= neděle).

TIME_ZONE = časové pásmo, které je nastavené u plánovaného odesílání kampaně. Nabývá hodnot -12:00 (pro UTC-12) až 12:00 (pro UTC+12).

PERIOD = perioda, v jaké se odesílá kampaň při plánovaném odesílání

 • week = týdně
 • month = měsíčně

SEND_DATE = datum příštího odeslání dané kampaně. Ve formátu yyyy-mm-dd hh:mm:ss