PodporaZnalostní báze

E-mailové kampaně

Jak nastavovat e-mailové kampaně...

Po otevření kampaně se dostanete k všem možným nastavením kampaně. Kampaň se tedy nastavuje, upravuje i odesílá na jednom místě.

034detailkampane.PNG

050tuzka.PNGIkona tužky slouží k editaci názvu kampaně.
036spamskore.PNGHodnota SPAM skóre kampaně je ukazatel toho, jaká je pravděpodobnost, že vaše kampaň bude vyhodnocena antispamovými filtry jako SPAM. Věnujte tedy této hodnotě vždy pozornost. Nejnižší a ideální hodnota SPAM skóre, jež mohou vaše kampaně dosáhnout, je 0,001 bodu – k této hodnotě se vždy snažte co nejvíce přiblížit. Čím vyšší hodnota, tím hůře pro vás. Pokud hodnota SPAM skóre překročí 2 body, nebude možné kampaň odeslat. Kliknutím na výsledek kontroly se vám zobrazí podrobné výsledky - jak tyto výsledky interpretovat a co s nimi dělat, se dočtete zde na blogu: Jak pracovat s výsledkem SPAM skóre kampaně. V případě, že pro vás výsledek kontroly nebude srozumitelný, neváhejte nás kontaktovat pro konzultaci.

037rozsirenenastaveni.PNGKliknutím na ikonu nástrojů rozbalíte či sbalíte rozšířená nastavení kampaně.

038abtest.PNGKliknutím na ikonu AB zapnete či vypnete AB test u dané kampaně.

Předmět

Vyplňujete předmět kampaně. V předmětu lze používat personalizaci i podmínky.

Od

Zde vybíráte odesílatele kampaně. Kampaň může být rozeslána pouze z ověřené e-mailové adresy. Pokud v roletkové liště není uvedena žádná adresa, znamená to, že ještě nedošlo k ověření žádné adresy, nebo se adresa nalézá na doméně, jež nemá správně nastavené DNS, více viz Správa adres.

Cíle doručení

Na tomto místě vybíráte, na jaké příjemce bude kampaň odeslána. Kampaň je možné odesílat buď na seznam/y příjemců nebo na datový zdroj doručování (delivery feed).

Rozšířená nastavení

Šablona

Pokud má být kampaň založena na šabloně, vybere se daná šablona z roletkové lišty. Ale pozor – pokud máte šablonu s DnD funkcí (Drag & Drop), vkládá se tato šablona do kampaně jako Styl obsahu. Tlačítko pro vložení naleznete vpravo od editoru.

Použít micro-site šablony

Tuto volbu zaškrtnete v případě, kdy máte ke kampani připojenou šablonu, jejíž součástí jsou vámi vytvořené micro-site, jež chcete mít v dané kampani aktivní.

Formát zprávy

Doporučovaný výchozí formát zprávy je kombinace HTML a prostého textu. Formát zprávy si můžete vybrat i jiný, ale vždy pak počítejte s penalizací spamovými filtry.

Automaticky generovat prostý text

Standardní nastavení je takové, že Mailkit prostý text automaticky generuje z HTML verze zprávy. Odškrtnutím této volby budete mít možnost do editoru vložit vlastní prostý text zprávy.

Převést CSS styly do inline

Standardně je tato možnost vypnutá. Po jejím zapnutím systém automaticky převede css styly do inline podoby. Ale pozor - tato funkce není kompatibilní s responzivitou zprávy.

Téma kampaně

Témata kampaní dovolují třídit kampaně do různých typů jejich zaměření a na základě tohoto rozdělení si mohou příjemci určit své preference. Pokud témata kampaní používáte, vyberete u každé kampaně z roletkové lišty téma, do kterého kampaň spadá.

Odpovědi na

Pokud potřebujete, aby příjemci odpovídali na jinou e-mailovou adresu, než ze které je kampaň odesílána, můžete tuto adresu vyplnit zde. Pokud je odpovědní adresa stejná jako odesílací, není nutné toto pole vyplňovat. Pokud potřebujete, aby každý příjemce měl možnost odpovídat na individuální odpovědní adresu (např. přidělenému obchodnímu zástupci), je možné tuto adresu nastavit přímo v detailu příjemce.

Notifikace o odhlášení

V případě, že si přejete dostávat e-mailové notifikace o tom, že se odhlásil nějaký příjemce, můžete si zde určit, na jakou adresu budou tyto notifikace zasílány. Zapínání a vypínání těchto notifikací provádíte v nastavení účtu. Pro bezprostřední předávání kompletních informací o odhlášení avšak doporučujeme webhooky.

Použít Google Analytics

Google Analytics umožňuje sledovat úspěšnost vašich reklamních kampaní, přičemž rozeznání kampaní v Google Analytics probíhá na úrovni odkazu, který směřuje na vaši stránku. V nastavení e-mailové kampaně tak stačí pouze zaškrtnout možnost „Použít Google Analytics“ a Mailkit tak automaticky přidá každému odkazu v kampani speciální parametry:

  • utm_source = ID seznamu příjemců a jeho název. V GA naleznete tuto hodnotu pod pojmem „Zdroj“.
  • utm_medium = příznak e-mailové kampaně. V GA naleznete tuto hodnotu pod pojmem „Médium = email“.
  • utm_term = unikátní číslo identifikující každého příjemce každé rozesílky
  • utm_content = text odkazu, či v případě obrázku jeho název. V GA naleznete tuto hodnotu pod pojmem „Obsah reklamy“.
  • utm_campaign = jméno kampaně a datum odeslání. V GA naleznete tuto hodnotu pod pojmem „Kampaň“.

Testovací režim

Kampaň je možné přepnout do testovacího režimu a vyplnit e-mailovou adresu, kam mají být všechny e-maily zasílány. Testovací režim funguje tak, že všechny zprávy, které by při odeslání odešly příjemcům, odejdou pouze na uvedenou testovací adresu, ale s obsahem a ve vzhledu, ve kterém by bývaly odešly příjemcům. Tzn., že pokud bude ke kampani přiřazeno 100 příjemců a kampaň bude odeslána s aktivním testovacím režimem, odejde všech 100 zpráv na jednu uvedenou testovací adresu! Tato funkce je nejčastěji používána při testování remarketingových a transakčních kampaní.

Zamknout kampaň

Kampaň může uzamknout uživatel s uživatelským přístupem administrátora, a tak ji uživatelé s oprávněním redaktor a editor nebudou moci upravovat.

Editor e-mailové kampaně

Režim editoru e-mailové kampaně a jeho možnosti závisí na tom, zda se jedná o kampaň založenou na Šabloně, či zda je to kampaň se Stylem obsahu (DnD), nebo zda se jedná o obyčejnou kampaň jen s HTML kódem.

050tuzka.PNG Ikona přepne editor do inline úprav pro Drag & Drop (DnD) funkci. Dostupné pouze u Stylu obsahu.
051tecko.PNG Ikona přepne editor do WYSIWYG režimu.
052html.PNG Ikona přepne editor do HTML režimu.

Editor u kampaně bez šablony a bez stylu obsahu umožňuje 2 režimy - WYSIWYG a HTML:

049editorblank.PNG

Editor se Stylem obsahu nabídne Inline úpravy (s funkcí DnD), WYSIWYG i HTML režim. Vpravo od editoru se rovněž zobrazí tlačítko pro výběr Obsahových bloků:

046editorstyl.PNG

Pokud je kampaň založená na šabloně lze jí editorem kampaně upravovat pouze za předpokladu, ze jsou v šabloně definované obsahové oblasti pro úpravu v editoru (Content area). Kliknutím do plochy editoru se zobrazí tento doplňkový editor pro úpravu obsahových oblastí (1-10).

048editortemplate2.PNG