PodporaZnalostní báze

Nastavení rozesílání kampaní

Jakmile byla kampaň vytvořena a otestována, je možné naplánovat její rozeslání.

025naplanovat.PNGRozeslání kampaně se nastaví kliknutím na tlačítko Naplánovat v detailu konkrétní kampaně. Tlačítko Naplánovat není viditelné u remarketingových kampaní, tam se pravidla jejich odesílání nastavují jiným způsobem.

Možnosti naplánování odeslání kampaně

Pro odeslání kampaně je možné vybrat jeden ze tří možných způsobů:

Okamžité

026okamzite.PNG

Pokud vyberete okamžitý způsob odeslání kampaně a kliknete na tlačítko Naplánovat, zobrazí se poslední závěrečná rekapitulace kampaně s přehledem toho, co se chystáte odeslat, s jakým nastavením a komu. Na tomto místě máte poslední možnost Zrušit okamžité odeslání kampaně. Kliknutím na Ano, chci odeslat kampaň bude kampaň neprodleně odeslána na přiřazený seznam příjemců či datový zdroj doručování.

027rekapitulace.PNG

Bezobslužné

U bezobslužné rozesílky začne rozesílání kampaně v závislosti na nastavení. Jednoduše nastavíte libovolné datum a čas rozeslání kampaně a k odeslání kampaně dojde až v tento čas.

029bezobsluzne-rozesilky.PNGBezobslužným způsobem odeslání lze i naplánovat několik rozesílek kampaní dopředu, a to vždy s individuálním obsahem, předmětem, podmíněným doručením či datovým zdrojem rozesílky. Po naplánování kampaně v bezobslužném režimu se rozesílka zařadí na seznam, ve kterém je možné se podívat na její náhled, prohlédnout si předmět zprávy a ověřit naplánované datum a čas odeslání.
Rozesílku je možné zrušit kliknutím na tlačítko Cancel.
Již naplánovanou rozesílku není možné editovat, pouze odstranit a rozesílání nastavit a naplánovat znovu.

Při naplánování bezobslužné rozesílky dojde k "uzamčení" předmětu kampaně, jejího obsahu a podmínek v Podmíněném doručení.

 

Platí tedy:

  • Pokud je ke kampani přiřazen seznam příjemců a nastaveno podmíněné doručení, tak bude rozesílka odeslána s podmínkami nastavenými při naplánování kampaně na seznam příjemců aktuální při odesílání kampaně.
  • Pokud je kampaň založena na šabloně s dynamickým obsahem z datových zdrojů, uloží se obsah těchto datových zdrojů v době naplánování rozesílky. Rozesílka tak bude odeslána s tím obsahem, jež byl dostupný v době jejího naplánování.
  • Při odesílání kampaně na datový zdroj doručování (delivery feed) dojde k uložení obsahu datového zdroje v době naplánování rozesílky. Kampaň bude tedy odeslána na ty příjemce, jež se nalézali v delivery feedu v době jejího naplánování.

Opakované

Opakované odesílání kampaní se používá pro nastavení automatizovaných kampaní, které mají např. odcházet denně, ale pouze na ty příjemce, kteří v daný den odpovídají nastavené podmínce. Opakované odesílání se tedy často kombinuje s Podmíněným doručením.

Při nastavení opakovaného odesílání je nutné vybrat začátek (od jakého data se má kampaň pravidelně odesílat) a konec (do jakého data se má kampaň pravidelně odesílat). Dále se nastavuje čas odesílání a perioda. Pokud např. chcete, aby se kampaň odesílala každý den po dobu jednoho roku, vyberete v nastavení rozesílky všechny dny v týdnu a zvolíte, že se má kampaň odesílat každý 1 týden.