PodporaZnalostní báze

Obsah a personalizace kampaní

Jak vytvořit zprávy, adresně je zaměřit a vložit do nich odkazy...

Personalizace kampaní

Jednou z cest pro zvýšení efektivity Vaší kampaně je personalizace Vašich zpráv, například přidáním oslovení příjemce či jiných osobních informací, jež jsou u něho uvedeny v seznamu příjemců.

Pro automatizované vložení tagů stačí v editoru kampaně kliknout na ikonku mailkit-dlg-btn.png (Mailkit) a vybrat si z nabízených možností kódů personalizace, obsahů a odkazů, anket a možnosti automatického skloňování českých podstatných jmen.

Kompletní seznam použitelných systémových tagů naleznete zde.

vlozit-personalizace.PNG

 • Kód personalizace – z roletkové lišty se vybere požadovaný druh informace o příjemci, který bude před odesláním zprávy zaměněn za individuální data každého příjemce.
  např.: Pro vložení jména příjemce do těla zprávy se vybere JMÉNO, Mailkit do těla e-mailu na místo určené kurzorem myši vloží tag [FIRST_NAME], který bude příjemci panu Petru Novákovi zobrazen jako "Petr".
 • Kód obsahu – do těla zprávy lze vložit aktuální den, měsíc či rok. Z roletkové lišty se vybírá požadovaná informace, která při rozesílání kampaně bude nahrazena aktuální číslovkou.
  např.: Pokud má být v e-mailu uvedeno datum, nejprve se z roletkové lišty vybere den, klikne se na tlačítko Vložit a postup se opakuje pro vložení měsíce. V editoru kampaně budou tedy zobrazeny dva tagy - [DAY] a [MONTH], jež budou při rozesílání kampaně zaměněny za aktuální datum.
 • Kód odkazů – pomocí těchto kódů lze do těla zprávy vložit odkaz pro Odhlášení se ze seznamu příjemců, odkaz pro Přeposlání, odkaz pro zobrazení v Prohlížeči a odkaz pro Tiskovou verzi. Z hlediska zákonů ohledně rozesílání zpráv je nejpodstatnější odkaz pro odhlášení – aby každý příjemce sdělení měl možnost odhlášení se ze seznamu příjemců (a nebyla mu zasílána žádná další sdělení). Pokud se tento odkaz do těla zprávy nevloží tímto způsobem, bude do těla zprávy vložen automaticky standardní odhlašovací kód. 
  např.: Pro vložení odkazu pro odhlášení příjemce ze seznamu se v roletkové liště vybere odkaz Pro odhlášení a klikne se na tlačítko Vložit. Do těla e-mailu se vloží odkaz s textem "Klikněte pro odhlášení". Znění tohoto odkazu je možné editovat v HTML.
 • Skloňování – Mailkit umožňuje automatické skloňování českých podstatných jmen ve všech pádech i číslech. např.: Do zprávy je potřeba vložit oslovení příjemce jeho křestním jménem. Nejprve se pomocí kódu personalizace (viz. výše) vloží tag pro jméno příjemce. Tento tag se v editoru označí myší a klikne se opět na ikonku mailkit-dlg-btn.png, kde se vybere požadovaný pád (v tomto případě 5. pád), číslo (v tomto případě jednotné), vybere se buď životný či neživotný rod (v tomto případě životný) a klikne se na tlačítko Vložit. Do editoru tak bude vložen tag v následujícím znění: [SKLONUJ 5,j,1][FIRST_NAME][/SKLONUJ], který bude v případě příjemce Petra Nováka zaměněn za "Petře".
 • Ankety – z roletkové lišty se vybírá již vytvořená anketa. Do těla zprávy se vloží tag [POLL číslo], jež bude při odesílání zprávy zaměněn za znění ankety.
 • Micro-site – z roletkové lišty se vybírá vytvořená micro-site, jejíž odkaz bude umístěn v emailu.

TIP!: Jak oslovit příjemce "Dobrý den, Vážená paní Nováková / Dobrý den, Vážený pane Nováku"

 1. v detailech příjemce musíme mít uvedeno pohlaví
 2. v detailech příjemce musíme mít uvedeno jeho příjmení
 3. do editoru kampaně vložíme následující podmínku:
Dobrý den, [% IF recipient.GENDER == 'M' -%]Vážený pane[% ELSE -%]Vážená paní[% END %] [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ]

Pokud v některém případě může nastat situace, že v záznamech nebudeme mít pohlaví příjemce uvedeno, můžeme vložit následující podmínku:

Dobrý den, [% IF recipient.GENDER == 'M' -%]Vážený pane [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ][% ELSIF recipient.GENDER == 'F' -%]Vážená paní [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ][% ELSE %]Vážený zákazníku [% END %]

...pak se v případě neurčeného pohlaví (např. u e-mailu na recepci) bude zobrazovat příjemci "Dobrý den, Vážený zákazníku".

TIP!: Jak vytvořit odkaz s personalizací

Odkaz uvedený v těle kampaně je možné každému příjemci personalizovat. Pro vložení personalizovaného odkazu jsou následující možnosti.

 1. Ve vlastním poli příjemce je uvedena celá url adresa – do těla e-mailu se vkládá odkaz, kde je místo url uvedeno [CUSTOMx].
 2. Ve vlastním poli příjemce je uvedena jen část url adresy - do těla e-mailu se vkládá odkaz např.
  http://nejakadomena.cz/[CUSTOMx].
  (x=číslo vlastního pole)