PodporaZnalostní báze

Podmíněné doručení

Segmentace patří bezpochyby mezi nejdůležitější funkce při přípravě kampaně a Mailkit vám poskytuje široké možnosti jak segmentovat.

Práce s datumy

Při práci s datumy je možné použít tyto operátory: rovná se, nerovná se, větší, větší nebo rovno, menší, menší nebo rovno (equal, not_equal, greater, greater_or_equal, less, less_or_equal)

Jednoduché porovnávání

Porovnávaná hodnota datumu musí být vždy zadána ve výchozím formátu MYSQL, tj. Y/m/d (2015/12/31).

Př. 1: Jednoduché porovnání pole typu datum s konkrétním datem:
jednoducha-podminka-cas.PNG

Pole Operátor Hodnota / Výraz
change_date equal 2016/01/01

Porovnávání s použitím výrazů

Výraz zadáme ohraničením hodnoty do hranatých závorek:
[formát_DB_pole;funkce_nad_polem|výraz;funkce_nad_výrazem]

Při každém použití výrazu musí být vyplněn alespoň:

  • formát db pole, se kterým porovnáváme (pro pole typu datum zadáme "date", pro textové pole obsahující datum zadáme formát, ve kterém je datum uložen, viz podporované formáty)
  • výraz - viz podporované výrazy

Př. 2: Porovnání pole typu datum s výrazem:
porovnani-cas.PNG

Pole Operátor Hodnota / Výraz Poznámka
change_date greater_or_equal [datetime|CURDATE-7] Datum změny (change_date) je větší nebo rovno aktuálnímu datu mínus 7 dní, přičemž change_date je pole typu datetime.

Při filtrování nad polem typu textje nutné zadat formát, v jakém je datum v poli uloženo.

Podporované formáty:

Název formátu Pro pole typu Formát Příklad
datetime datum změny,
přidání,
poslední odeslání
MySQL datetime Uloženo v poli typu datetime ve tvaru 2015/12/31 23:59:59
date_us vlastni pole Y-m-d 2015-12-31
date_us_short vlastni pole y-m-d 15-12-31
date_us_md vlastni pole m-d 12-31
date_eu vlastni pole d.m.Y 31.12.2015
date_eu_short vlastni pole d.m.y 31.12.15
date_eu_dm vlastni pole d.m. 31.12.

Podporované výrazy:

Výraz Použití Význam
CURDATE [date|CURDATE+X] Aktuální datum + X dní
[date_us|CURDATE-X] Aktuální datum - X dní
[date_eu|CURDATE-X] Aktuální datum - X dní
[date_eu_short|CURDATE+X] Aktuální datum + X dní

Př. 3: Porovnání pole typu text s výrazem:

Pole Operátor Hodnota / Výraz Poznámka
custom_2 greater_or_equal [date_eu|CURDATE-7] Vlastní pole č. 2 (custom_2) je větší nebo rovno aktuálnímu datu mínus 7 dní, přičemž custom_2 je textové pole s datumem uloženém ve formátu "d.m.Y" (např. 31.12.2015).

Porovnávání s použitím funkcí

Funkce můžeme použít jak nad databázovým polem, tak nad porovnávanou hodnotou. Proto musíme vždy zadat zvlášť funkci na levé i/nebo na pravé straně.

[formát_DB_pole;funkce_nad_polem|výraz;funkce_nad_výrazem]

Podporované funkce

Funkce Význam
YEAR Rok
MONTH Měsíc
WEEK Týden v roce
DAY Den (1-31)
DAYOFWEEK Den v týdnu
ANNIVERSARY Výročí - porovnává den a měsíc daného data bez ohledu na rok.
AGE Věk
DATE DATUM - zaokrouhlí datum a čas na celé dny, tj. bez časové složky.

Příklad 4: Použití funkcí:

Pole Operátor Hodnota/výraz Poznámka
s_last_sent not_equal [datetime;DATE|CURDATE] Datum posledního odeslání (s_last_sent) je pole typu datetime. Tímto filtrem vyjmeme z výběru všechny příjemce, jimž už dnes bylo něco odesláno.
custom_1 equal [date_eu;DAYOFWEEK|CURDATE;DAYOFWEEK] Vlastní pole č. 1 (custom_1) je textové pole, ve kterém je uloženo datum ve formátu d.m.Y. Den v týdnu v custom_1 se rovná aktuálnímu dnu v týdnu.
custom_2 equal [date_eu;MONTH|12] Vlastní pole č. 2 (custom_2) je textové pole, ve kterém je uloženo datum ve formátu d.m.Y. Tento filtr vybere všechny prosincové datumy v poli custom_2.
custom_3 equal [date_us;ANNIVERSARY|CURDATE;ANNIVERSARY] Vlastní pole č. 3 (custom_3) je textové pole, ve kterém je uloženo datum narození ve formátu Y-m-d. Tento filtr vybere všechny příjemce, kteří mají dnes narozeniny.
custom_4 equal [date_eu_dm;ANNIVERSARY|CURDATE+1;ANNIVERSARY] Vlastní pole č. 4 (custom_4) je textové pole, ve kterém je uloženo datum narození ve formátu d.m. Tento filtr vybere všechny příjemce, kteří mají zítra narozeniny.
custom_5 equal [date_eu_dm;ANNIVERSARY|2015/12/24;ANNIVERSARY] Vlastní pole č. 5 (custom_5) je textové pole, ve kterém je uloženo datum narození ve formátu d.m. Tento filtr vybere všechny příjemce, kteří mají narozeniny na Vánoce.
custom_6 greater_or_equal [date_us;AGE|18] Vlastní pole č. 6 (custom_6) je textové pole, ve kterém je uloženo datum narození ve formátu Y-m-d. Tento filtr vybere všechny plnoleté příjemce.