PodporaZnalostní báze

Seznam systémových tagů

Seznam systémových tagů, tzv. "merge tags", jež je možné používat v těle zprávy. Tagy jsou při odesílání zprávy nahrazeny za aktuálně platné hodnoty a díky tomu je možné provádět např. personalizaci obsahu kampaně.

Systémové odkazy

Jedná se o odkazy, které směřují na obecně dostupné systémové funkce jako je zobrazení zprávy v prohlížeči, odhlášení příjemce, atd.

[SIGNOUT] - odkaz pro odhlášení příjemce, který se obvykle umisťuje do patičky zprávy. Tag [SIGNOUT] obsahuje pouze URL adresu pro odhlášení a při jeho použití má tvůrce kampaně naprostou svobodu ve formulaci znění odkazu pro odhlášeni. Pokud se tento tag do těla e-mailu nevloží, systém automaticky vloží univerzální větu s možností odhlášení se ze seznamu příjemců.
[PREVIEW] - odkaz pro zobrazení v prohlížeči, který se typicky používá v hlavičce e-mailu, aby si příjemci, kteří nevidí zprávu korektně v e-mailovém klientu, mohli zobrazit její originální podobu.
Pokud je žádoucí, aby se v prohlížeči zobrazil jiný obsah, je možné použít podmínku s proměnnou shared.WEBVIEW, a to např. tímto způsobem: [% IF shared.WEBVIEW=='TRUE' -%]zobrazí se v prohlížeči[% ELSE -%]zobrazí se v e-mailu[% END %]
[FORWARD] - odkaz pro přeposlání e-mailu je doplňkem funkce přeposlání v e-mailovém klientu. Narozdíl od běžného přeposlání, které lze jen složitě měřit, tato funkce poskytuje přesné statistiky.
[CONFIRM_URL=xxx] - odkaz pro zaznamenání souhlasu příjemce. Místo "xxx" vložíte url adresu, kam má odkaz vést (např. děkovnou stránku na vašem webu). Kliknutí na tento odkaz zaeviduje všechny relevantní údaje o souhlasu příjemce dle platné legislativy.

Personalizace

Jedná se o údaje příjemce v době odeslání zprávy. Tyto údaje se berou ze záznamu příjemce v seznamu příjemců, případně při použití API volání z parametrů předaných ve volání.

[VOCATIVE] - oslovení
[PREFIX] - titul příjemce
[FIRST_NAME] - křestní jméno příjemce
[LAST_NAME] - příjmení příjemce
[NICK_NAME] - přezdívka příjemce
[GENDER] - pohlaví příjemce (M/F)
[EMAIL] - email příjemce
[PHONE] - telefon příjemce
[MOBILE] - mobilní telefon příjemce
[FAX] - fax příjemce
[STREET] - ulice příjemce
[ZIP] - PSČ příjemce
[CITY] - město příjemce
[COUNTRY] - kraj příjemce
[STATE] - země příjemce
[CUSTOM1] - vlastní informace o příjemci č.1
[CUSTOM2] - vlastní informace o příjemci č.2 atd... maximální počet vlastních polí je 25
[POLL XX] - anketa, kde "XX" je identifikační číslo ankety

email.CAMPAIGN_VARIANT - proměnná pro variantu A/B testu, díky které je možné v šabloně identifikovat, o kterou variantu zprávy se jedná, a výrazně tak zvýšit možnosti A/B testování a dynamického obsahu přímo v šablonách. Proměnná může mít hodnotu A, B nebo prázdnou (pokud není použito A/B testování kampaně).
Příklad použití: [% IF email.CAMPAIGN_VARIANT == '' -%]obsah bez A/B testu[% ELSIF email.CAMPAIGN_VARIANT == 'A' -%]A verze A/B testu[% ELSE -%]B verze A/B testu[% END -%]

Skloňování

Mailkit umožnuje automatizované skloňování českých slov, které se obvykle používá pro oslovení příjemců.

[SKLONUJ pád,číslo,životný či neživotný rod][kód personalizace pro vyskloňování][/SKLONUJ]
Příklad: [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ]

Parametry kampaně

Při přípravě kampaní je často potřebné pracovat v těle zprávy i s určitými údaji o kampani jako takové. K tomu slouží tagy, které vkládají parametry kampaně do těla zprávy.

[CAMPAIGN_NAME] - plné znění názvu kampaně
[CAMPAIGN_NAME_LC] - název kampaně bez diakritiky, mezer a pouze malými písmeny (vhodné k použití např pro Google Analytics kódy)
[SUBJECT] - předmět kampaně (vhodné k použití v title stránky)

Datumy

Při personalizaci kampaní je často potřeba automatizovat vkládání data odeslání zprávy. Datumové tagy vám poskytují mnoho různých metod pro vkládání aktuálního data.

[SEC] - sekunda
[MIN] - minuta
[DAY] - číslo dne v měsíci (např. 05)
[SDAY] - číslo dne v měsíci ve zkráceném tvaru bez úvodní nuly (např. 5)
[DAYOFWEEK] - číslo dne v týdnu
[DAYOFYEAR] - číslo dne v roce
[WEEK] - číslo týdne v roce
[MONTH] - číslo měsíce v roce (např. 03)
[SMONTH] - číslo měsíce v roce ve zkráceném tvaru bez úvodní nuly (např. 3)
[YEAR] - aktuální rok (např. 2016)
[SYEAR] - aktuální rok ve zkráceném tvaru (např. 16)

Sdílení kampaně na sociální sítě

Dnes se do kampaní často vkládají i odkazy umožňující její sdílení na sociálních sítích. K tomu slouží speciální tagy, které umožňují tato sdílení odděleně měřit a především skrýt specifickou personalizaci konkrétního příjemce a jeho odhlašovací odkazy.

Facebook - [SHAREFB] poskytuje URL pro sdílení na Facebook
Twitter - [SHARETW] poskytuje URL pro sdílení na Twitter
Google+ - [SHAREGP] poskytuje URL pro sdílení na Google+
LinkedIn - [SHARELI] poskytuje URL pro sdílení na LinkedIn
Pinterest - [SHAREPIN] poskytuje URL pro sdílení na Pinterest
Obecné - [SHAREGEN] poskytuje URL pro obecné sdílení na jiné sociální sítě nebo např pro umístění na webové stránky.

Šablony

Tagy používané v hlavním souboru šablony:

[CONTENT] a [CONTENT_TXT] - načte obsahové pole kampaně z editoru do šablony, v případě použití tagu [CONTENT_TXT] s převodem na textovou variantu bez HTML. Jedna kampaň může mít až 10 nezávislých obsahů - jejichž použití je prostřednictvím tagů [CONTENT2], [CONTENT3], [CONTENT4] až [CONTENT10] resp. [CONTENT2_TXT], [CONTENT3_TXT], [CONTENT4_TXT] až [CONTENT10_TXT] pro jejich textovou podobu.