PodporaZnalostní báze

SMS kampaně

Nastavení, správa a odesílání SMS kampaní...

Založení kampaně

Založení SMS kampaně se nijak výrazně neliší od založení e-mailové kampaně. Pouze se při zakládání nové kampaně vybere druh zprávy: SMS. Následně vyplníte její Název a můžete přiřadit seznamy příjemců.

057zalozitsms.PNG

Editace obsahu SMS zprávy

Na rozdíl od e-mailové kampaně obsahuje editor SMS zprávy pouze textové pole, kam vkládáte obsah zprávy.

058smstext1.PNG

  • U SMS delších než 160 znaků rozdělit SMS na více částí - pokud tuto volbu nezaškrtnete a vaše zpráva přesáhne 160 znaků, bude SMS automaticky zkrácena a příjemci bude odeslána jen částečná zpráva.
  • Převést diakritiku na ASCII - pokud bude v textu zprávy použita diakritika, systém ji odstraní. Pokud chcete v SMS zprávě diakritiku používat, počítejte s výrazným snížením počtu možných znaků v jedné SMS zprávě.

Pod textovým polem se ihned zobrazuje výsledná podoba SMS zprávy:

059smstext2.PNG

  • Profil náhledu - používá se v případě personalizace SMS zprávy, tedy pokud zpráva obsahuje proměnná pole. Proměnné, které lze vkládat, jsou následující:

V obsahu SMS zpráv je možné používat personalizaci - ať už prostřednictvám záměnných, nebo proměnných. Viz Seznam systémových tagů

Je možné si zaslat i testovací SMS zprávu. Odeslání testovací zprávy je zpoplatněno.

061testsms.PNG

Instrukce k odhlášení

Na konec každé SMS zprávy je automaticky přidávána instrukce, jak se příjemce může odhlásit. Výchozí znění této informace je: Nechces SMS? Odpovez:XXXX (kdy XXXX je při rozeslání nahrazeno unikátním kódem pro každého příjemce).

Tuto instrukci k odhlášení je možné si v textu SMS zprávy definovat vlastním zněním. A to napsáním vlastního textu a umístěním zástupného tagu [CODE] na místo, kam má být vložen unikátní kód. Mějte ale na paměti, že i z vlastní instrukce pro odhlášení musí být příjemci jasné, jakým způsobem se může odhlásit.

Instrukce k možnosti odhlášení je povinná součást marketingových SMS zpráv. Výjimku tvoří transakční zprávy.

060smscode.PNG

Seznam příjemců SMS zpráv

Aby mohla být SMS kampaň odeslána příjemcům, je zapotřebí mít u příjemce v kolonce Mobil zanesené platné číslo v mezinárodním formátu +420XXXYYYZZZ.

062smsprijemce.PNG

Do seznamu příjemců je možné importovat pouze telefonní čísla (tedy bez e-mailových adres), stačí v průběhu importu zaškrtnout volbu "Pouze seznam mobilních čísel bez e-mailů".

063smsprijemci.PNG