PodporaZnalostní báze

Správa anket

Jak vytvořit ankety a vložit je do e-mailových kampaní...

Pro zpestření a zvýšení efektivity Vašich kampaní je zde možnost zahrnutí anket do vašich zpráv. Správa anket se nalézá v hlavním menu Kampaně a v levém menu Ankety.

Založit novou anketu

Po kliknutí na tlačítko Přidat anketu se zobrazí formulář pro vytvoření nové ankety.

055zalozitanketu.PNG

Jméno - název ankety, (pouze pro Vaší identifikaci)

Popis - specifikace ankety (pouze pro Vaší identifikaci)

Otázka ankety - na tuto otázku budou odpovídat příjemci Vašich kampaní

Volby - možné odpovědi na anketu. V případě, že se jako Druh odpovědi vybere Jedna volba - s vlastní odpovědí, do políčka Volba 10 se zapisuje pojmenování vlastního textového pole

Druh odpovědi - jakým způsobem bude možné odpovídat na anketu

Jedna volba - bude možné vybrat pouze jednu z nabízených možností

Jedna volba s vlastní odpovědí - bude možné vybrat pouze jednu z nabízených možností, nebo napsat odpověď vlastní

Více voleb - bude možné vybrat libovolný počet možností

Matice - ke každé volbě bude možné přiřadit číslo na stupnici 1 až 5

Textová odpověď - na otázku ankety bude možné odpovědět pouze vlastními slovy

Minimální a maximální počet odpovědí - u druhu odpovědi na anketu určenou jako Matice nebo jako Více voleb je možné zvolit minimální a maximální počet odpovědí.

Uzavřít anketu - ukončí anketu a již na ní nebude možné odpovídat

Zobrazit výsledky - při zaškrtnutí budou po odhlasování příjemcem ankety zobrazovány aktuální výsledky

 

 

 

 

Seznam anket

Vytvořená anketa se zobrazí v seznamu anket.

056seznamanket.PNG

  • v závorce za názvem ankety se nalézá její identifikační číslo, které je potřebné znát pro vložení ankety do kampaně v HTML kódu
  • kliknutí na název ankety zobrazí její detaily
  • tlačítko Reporty zobrazí výsledky ankety
  • tlačítko Upravit umožní editaci ankety
  • tlačítko Smazat odstraní anketu
  • ikonka  značí, že anketa byla již uzavřena a již na ní není možné odpovídat

Jak vložit anketu do kampaně

Samotný formulář ankety nelze vložit přímo do těla kampaně a to z důvodu, že emaily nepodporují formuláře. Do e-mailové kampaně se tak vkládá pouze odkaz, který vede na web.

Odkaz na anketu do kampaně je možné vložit třemi způsoby:

  1. V editoru kampaně se použije tlačítko Mailkit značky, kde se vybere požadovaná anketa.
  2. Do editoru se napíše tag [POLL XX], kde XX je ID ankety. Pokud chceme vložit více anket najednou, oddělíme je čárkou - např. [POLL 81,82,103,58]

Jakým způsobem probíhá hlasování na anketu

Příjemce e-mailové kampaně, do které byl vložen odkaz na anketu, klikne na daný odkaz a anketa mu bude zobrazena v internetovém prohlížeči. Je to z toho důvodu, že e-mailoví klienti nepodporují formuláře. Hlasování na anketu probíhá tedy vždy na webu. Pokud je v nastavení ankety zaškrtnuto, že se po odhlasování mají zobrazit průběžné výsledky, bude po odhlasování příjemci zobrazen graf s odpovědmi. V opačném případě se po odhlasování zobrazí pouze poděkování za účast v anketě.

Reporty anket

Výsledky anket zobrazíte buď kliknutím na tlačítko Reporty v Seznamu anket, nebo přes hlavní menu Reporty / levé menu ankety. V reportech uvidíte nejen hromadné výsledky, ale i konkrétní odpovědi konkrétních příjemců.