PodporaZnalostní báze

Šablony e-mailů

Šablony Mailkitu využívají HTML obohacený o sílu dynamického šablonování, které vám umožní automatizovat vaše e-mailové kampaně.

Tento výkonný šablonovací systém umožňuje vytvářet šablony s dynamickým obsahem, jež pochází z datových zdrojů. A to včetně doplňkových souborů šablon, které vytváří podmínky a smyčky pro získávání informací a mnoho dalších zajímavých prvků. Kompletní dokumentaci pro všechny funkce šablony naleznete v ​dokumentaci k jazyku Template Toolkit.

Správa šablon se nalézá v menu Kampaně / Šablony. Nová šablona se přidá kliknutím na tlačítko Přidat šablonu. V zobrazeném formuláři se vyplní název a popis šablony a v případě, že šablona bude provázána s datovým zdrojem (zdroji), vybere (vyberou) se z nabídky. Lze vybrat pouze ty datové zdroje, které při definování byly určené pro šablony.

Po té, co byla šablona takto vytvořena, je možné ji upravovat a přizpůsobovat. Každá šablona se skládá z hlavních souborů (ve verzi HTML a v prostém textu), ale může obsahovat i doplňkové soubory.

Základní tagy používané v hlavním souboru šablony jsou následující:

  • [CONTENT] a [CONTENT_TXT] - načte obsahové pole kampaně z editoru do šablony, v případě použití tagu [CONTENT_TXT] s převodem na textovou variantu bez HTML. Jedna kampaň může mít až 10 nezávislých obsahů - jejichž použití je prostřednictvím tagů [CONTENT2], [CONTENT3], [CONTENT4] až [CONTENT10] resp. [CONTENT2_TXT], [CONTENT3_TXT], [CONTENT4_TXT] až [CONTENT10_TXT] pro jejich textovou podobu.
  • Vlastní tagy, které se běžně používají v tělech emailů jsou [SIGNOUT] (vloží do těla emailu odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců) a [TRACK_IMG] (vloží skrytý obrázek, pro detailní statistiku dosahu emailu). Pokud tyto tagy nejsou součástí šablony, vloží systém automaticky standardní odkaz pro odhlášení a standardní skrytý obrázek pro sledování emailu.
  • V šablonách je také možné použít kterýkoliv ze systémových tagů pro vkládání údajů o kampani, či jejím příjemci. Vždy je však nutné mít na mysli, že tagy jsou při vyhodnocení kampaně zaměněné jako řetězce na rozdíl od proměnných.

Nejsilnější stránkou šablon je však možnost využít data jako proměnné, tyto vyhodnocovat a následně s nimi pracovat pomocí podmínek IF/ELSIF/ELSE a cyklů FOREACH. Šablonové soubory se mohou vzájemně provazovat a předávat si v parametrech data.

Zápis v šablonovém jazyce je vždy ohranižen znaky [% a %]. Pokud se jedná u příkaz či funkci, jež má určitý začátek a konec, např. IF, ELSE, FOREACH, atp. musí být tato oblast jasně ukončena pomocí příkazu [% END -%]. Pokud není příkaz korektně uzavřen, nedojde k vygenerování šablony a systém vrátí informaci s chybou.

Základní datové struktury dostupné v šabloně, jsou následující:

  • recipient - datová struktura obsahující kompletní informace o příjemci v okamžiku generování šablony.
  • shared  - datová struktura datových párů v podobě název/hodnota, obvykle pocházející z API volání
  • data - datová struktura komplexních dat, typicky polí, obvykle z datových zdrojů, nebo API volání

Příklady práce v šabloně:

  • [% FOREACH data.DS_RSS_example -%] - Vytvoří smyčku přes všechna data v RSS datovém zdroji pojmenovaném EXAMPLE. Smyčka musí být zakončena [% END -%]. RSS datová pole jsou vrácena jako [% TITLE -%], [% URL -%], [% DESCRIPTION -%], atd. stejně jako RSS zdroj. Je možné i použít podmínky typu [% IF -%], [% ELSE ], atd. a lépe si tak přizpůsobit výstup.
  • Chcete-li do šablony zahrnout i její doplňkové soubory, použijte tag [% INCLUDE filename.html -%]. Tento tag zahrne do šablony doplňkový soubor pojmenovaný filename včetně všech postupů, které jsou v něm definovány. V doplňkových souborech šablon můžete použít veškeré podmínky, smyčky, datové zdroje, atd. stejným způsobem, jako v hlavní souboru šablony.

Příklad kódu šablony:

[% FOREACH data.DS_RSS_EXAMPLE -%] 
<a href="[% URL -%]"><img src="[% ENCLOSURE -%]" alt="[% TITLE -%]" /><br />
<a href="[% URL -%]">[% TITLE -%][% DESCRIPTION -%]
[% END -%]
<div class="footer"> 
You are receiving this newsletter as a registered user of Example.com. To unsubscribe click <a href="[SIGNOUT]" target="_blank">here, or visit [SIGNOUT] © 2006 - <a href="http://www.example.com/" target="_blank">Example.com</a>
<div>