PodporaZnalostní báze

Manuální import příjemců

Jak manuálně importovat seznamy příjemců z Excelu, CSV či TXT souborů...

Tlačítko ImportPřed počátkem importu nejprve otevřete ten seznam příjemců, do kterého mají být noví příjemci hromadně importováni - a to buď kliknutím na jeho název nebo na tlačítko Příjemci v příslušném řádku u konkrétního seznamu. Po otevření seznamu kliknete na tlačítko Import a v novém okně se zobrazí první část průvodce importem.

Průvodce importem

Import krok 1Podporovanými formáty souborů, ze kterých je možné importovat příjemce, jsou: CSV, XLS, XLSX, ODS a TXT. Importem lze nejen rozšiřovat stávající seznam o nové příjemce, ale samozřejmě i aktualizovat stávající data.

Prostřednictvím tlačítka Procházet či Zvolit soubory vyberte ze svého počítače soubor pro import příjemců, nebo jej jednoduše do průvodce importem přetáhněte. Import bude následně automaticky pokračovat.

V další části importu se zobrazí náhled importovaných dat (pouze 10 prvních řádků).

Import - Párování polí

Ačkoliv se systém snaží automaticky rozeznat všechny parametry Vašeho importovaného souboru, je někdy potřeba, v závislosti na formátu importovaného souboru (CSV, TXT), změnit ručně parametry tak, aby importovaná data odpovídala skutečnosti (např. výběr kódování v roletkové liště u špatně zobrazené diakritiky).

V případě, že v importovaném souboru máte pojmenované názvy sloupců, můžete zaškrtnout volbu Vynechat první řádek, čímž nedojde ke zkreslení výsledků importu neplatným záznamem.

V případě, že vytváříte seznam pouze mobilních čísel za účelem odesílání SMS kampaní, je nutné zaškrtnout volbu Pouze seznam mobilních čísel bez e-mailů.

Pro každý sloupec je následně nutné z roletkové lišty vybrat odpovídající typ pole. Sloupce, ke kterým nebude přiřazeno pole, nebudou importovány. Po dokončení přiřazení odpovídajících polí ke sloupcům, klikněte na tlačítko Dokončit a Vaše data se tak importují do systému dle zadání. Prostředníctvím tlačítka Opakovat upload můžete vložit jiný soubor k importu.

Po dokončení importu se zobrazí rekapitulace importu - kolik záznamů bylo importováno, kolik z nich bylo nových, duplicitních, kolik neplatných či blokovaných.

Výsledek importu

Kliknutím na tlačítko Zavřít se zavře okno s průvodcem importem. Váš seznam příjemců bude obsahovat nově importovaná data.