PodporaZnalostní báze

Report e-mailu

Nejhlubší a nejpodrobnější část reportů zobrazující reporty jedné konkrétní rozesílky kampaně.

V této části reportů naleznete detailní reporty konkrétního doručování kampaně.

Přehled

Základní

  • Odesláno - celkový počet odeslaných e-mailů
  • Doručeno - počet e-mailů, které byly skutečně doručeny příjemcům
  • Vráceno - počet e-mailů, které nebyly doručeny
  • Čtení - celkový počet přečtení e-mailu. Tento údaj je neunikátní, což znamená, že tato hodnota může ukazovat i vícenásobné čtení totožného e-mailu jedním příjemcem
  • Otevřeno - unikátní údaj, který vypovídá o tom, u kolika příjemců bylo zaznamenáno přečtení e-mailu. Pro jednoho příjemce se tak maximální hodnota otevřeno rovná 1
  • Kliknutí - celkový počet zaznamenaných kliknutí na odkazy v e-mailové kampani. Tento údaj je neunikátní, což znamená, že zahrnuje všechna kliknutí všech příjemců na všechny odkazy umístěné v kampani.
  • Návštěvy - hodnota ukazující kolik příjemců si kliklo na libovolný odkaz či odkazy umístěné v kampani. Je to unikátní údaj, který tedy nabývá pro každého příjemce maximální počet 1.
  • Spam report - počet příjemců, kteří e-mail označili jako spam
  • Odhlášení - počet příjemců, kteří se odhlásili

Reakce

Graf zobrazující reakce příjemců na danou rozesílku kampaně v průběhu času.

Příjemci

Seznam příjemcům, kterým byla daná kampaň v této rozesílce odeslána. Kliknutím na e-mailovou adresu příjemce lze zobrazit konkrétní reakce příjemce na danou rozesílku.

Nedoručeno

Seznam e-mailových adres, na které nemohla být kampaň doručena, včetně důvodu nedoručení.

Odhlášení

Seznam příjemců, kteří se odhlásili (klikli na odhlašovací odkaz v této rozesílce). Včetně případného důvodu odhlášení.

Spam Report

Seznam příjemců, kteří e-mail označili ve svém prohlížeči jako spam.

Úspěšnosti

Odkazy

Report zobrazující úspěšnost odkazů umístěných v rozeslané kampani. Po kliknutí na konkrétní počet zaznamenaných prokliků pod grafem v tabulce se zobrazí seznam příjemců, kteří klikli na daný odkaz.

Skupiny

Report odkazů seskupených do skupin dle Skupin sledovačů.

Konverze

Počet a druh zaznamenaných konverzí

Cílení

Geografie

Report geografického zacílení dané rozesílky kampaně.

Domény

Přehled domén, na které byla kampaň doručována.

Prohlížeče/ OS

Report prohlížečů a operačních systémů příjemců kampaně.