PodporaZnalostní báze

Report rozesílky kampaně

Nejhlubší a nejpodrobnější část reportů zobrazující reporty jedné konkrétní rozesílky kampaně.

V této části reportů naleznete detailní reporty konkrétního doručování kampaně. Pod úvodní tabulkou se souhrnem základních e-mailových metrik se nacházejí další detailní informace.

Rozesílání kampaně

Graf zobrazující průběh rozesílání kampaně v čase. V grafu je možné přepínat mezi zobrazením časové osy a reakcí podle času (časový průběh reakcí vztažený k okamžiku doručení).

Náhled

Náhled kampaně jako heatmapa. Je možné přepnout mezi zobrazením “Kliknutí” a “Konverzí”. Pod náhledem se nachází seznam odkazů v e-mailu s detailními metrikami:

 • kliknutí – počet prokliků konkrétního odkazu (podíl = podíl na celkovém počtu prokliků)
 • návštěvy – počet unikátních návštěv z daného odkazu (podíl = podíl na celkovém počtu unikátních návštěv)
 • konverze – počet zaznamenaných konverzí

 

Kliknutím na číslo ukazující počet kliknutí/návštěv u jednotlivých odkazů lze zobrazit seznam příjemců, kteří na daný odkaz kliknuli.

Tabulku s odkazy je možné zobrazit dle pozice, nebo jako report odkazů seskupených do skupin dle skupin sledovačů.

Nastavení rozesílky

Informace o nastavení rozesílky – předmět, odesílatel, datum odeslání a další. V případě AB testu jsou zobrazeny údaje o jeho nastavení.

Detailní report AB testu je možné zobrazit kliknutím na ikonu  v pravém horním okraji tabulky.

Příjemci

Informace o počtu příjemců, kterým byla zpráva zaslána a informace o počtu odhlášených příjemců.

Výkon podle engagement skóre

Výsledky rozesílky rozdělené podle engagement skóre příjemců – tj. počet zpráv odeslaných jednotlivým skupinám, jejich podíl na celkovém počtu rozeslaných zpráv a další e-mailové metriky.

Geografické cílení / Top cíle

Report geografického zacílení dané rozesílky kampaně

Top cílové domény

Přehled domén, na které byla kampaň doručována

Zařízení 

Zobrazuje podíl zařízení, na kterých byly zprávy zobrazeny.

Operační systémy / Klienti

Report prohlížečů a operačních systémů příjemců kampaně.

Příjemci

Detailní report chování všech příjemců rozesílky. Je rozdělen do několika záložek:

 • Příjemci – přehled všech příjemců, kterým byla zpráva zaslána
 • Selhalo – příjemci, u nichž doručení sdělení selhalo včetně důvodu selhání
 • Odhlášení – příjemci, kteří se odhlásili kliknutím na odhlašovací link v zaslaném sdělení
 • Spam report – příjemci, kteří e-mail označili jako spam (jsou automaticky odhlášeni)

 

Ikona  slouží k vyhledání konkrétního příjemce.  Do vyhledávací okna je potřeba zadat celou e-mailovou adresu příjemce. Pro vyhledávání podle částečné shody lze využít “*” – např. na základě zápisu “*@seznam.cz” budou vyhledáni všichni příjemci se schránkou na seznam.cz.

Detail příjemce

V řádku u jednotlivých příjemců lze najít:

 • Datum – datum a čas odeslání zprávy danému příjemci
 • Engagement – aktuální engagement skóre/trend příjemce
 • Stav – výsledek doručování zprávy
 • Otevření – informace, zda příjemce zprávu otevřel 
 • Čtení – údaj o tom, kolikrát příjemce zprávu četl
 • Kliknutí – počet prokliků

Kliknutím na  lze zobrazit náhled sdělení pro konkrétního příjemce. 

Kliknutím na e-mailovou adresu lze zobrazit historii příjemce. Kliknutí na  v historii příjemce zobrazí detail jeho chování v dané rozesílce.

Kliknutím na ikonu    je možné jednotlivé detaily reportů vyexportovat. Lze zvolit výstup do XLSX nebo CSV formátu.