PodporaZnalostní báze

Souhrnné reporty

Jedním z nejdůležitějších nástrojů, poskytovaných Mailkitem a určených k efektivnímu chodu vašich e-mailových kampaní, jsou reporty.

Mailkit zobrazuje reporty na třech úrovních.

 • Souhrnné reporty (pro všechny kampaně a jejich rozesílky)
 • Reporty kampaně (reporty konkrétní kampaně a všech jejich rozesílek)
 • Reporty e-mailu (report konkrétní rozesílky konkrétní kampaně)

Kliknutím na položku Reporty v hlavním menu se dostanete do souhrnných reportů vašeho účtu.

Ve výchozím nastavení jsou reporty zobrazovány za poslední měsíc. Toto období lze jednoduše změnit prostřednictvím tlačítka Změnit možnosti grafu.

Souhrn

Přehled

Celkové reporty vztahující se ke všem kampaním a všem příjemcům za definované období.

 • Dosah kampaní - koláčový graf zobrazující hodnoty Otevřeno / Neotevřeno / Vráceno
 • Úspěšnost kampaní (unikátní) - sloupcový graf zobrazující unikátní hodnoty Otevřeno / Návštěvy / Konverze
 • Úspěšnost - spojnicový graf zobrazující celkový přehled úspěšnosti rozesílaných kampaní v čase
 • Report úspěšnosti kampaně - zobrazuje sledované hodnoty pro každou kampaň. Kliknutí na název kampaně zobrazí podrobné reporty pouze pro danou kampaň.

Úspěšnosti

 • Základní - základní přehled úspěšnosti všech rozesílek ve zvoleném období
 • Odkazy - souhrnný přehled úspěšnosti odkazů v rámci všech rozesílek ve zvoleném období
 • Skupiny - souhrnný přehled úspěšnosti odkazů seskupených do skupin prostřednictvím Skupin sledovačů
 • Konverze - souhrnný přehled konverzí zaznamenaných v rámci všech rozesílek ve zvoleném období

Cílení

 • Geografie - souhrnný report geografického zacílení kampaní
 • Domény - souhrnný report domén, na které byly kampaně zasílány
 • Prohlížeče / OS - souhrnný report prohlížečů a operačních systémů příjemců

Příjemci

V přehledu jsou uvedeny všechny seznamy příjemců. Kliknutí na jméno seznamu příjemců zobrazí výsečový graf ukazující jednotlivé stavy příjemců ze zvolené skupiny. Záložka Odhlášení zobrazí odhlášené příjemce.

Ankety

V tabulce je uveden název a znění všech existujících anket. Kliknutí na název ankety zobrazí graf znázorňující její výsledky.