PodporaZnalostní báze

Můj účet

Můj účet poskytuje kompletní přehled o vašem účtu.

Můj účet poskytuje kompletní přehled o vašem účtu a umožňuje editaci základního nastavení. Uvidíte zde stav účtu a jeho typ, počet odeslaných e-mailů, kontaktní a fakturační údaje vaší společnosti.
Kontaktní údaje udržujte aktuální. V případě potřeby změny fakturačního e-mailu zasílejte žádost na helpdesk@mailkit.eu.

Můj účet je místem pro:

001muj-ucet.PNG

Správa e-mailových adres

E-mailové adresy, ze kterých budou odesílány kampaně, se přidávají zde. E-mailovou adresu je možné přiřadit ke kampani až po té, co bude ověřena a zároveň budou na dané doméně správně nastavené SPF záznamy, DKIM a DMARC.

Nová odesílací adresa se založí kliknutím na tlačítko Přidat adresu a do textového pole se vepíše e-mailová adresa, která se má ověřit a název odesilatele, který se bude používat. Na uvedenou adresu bude zaslán verifikační e-mail, který v sobě bude obsahovat odkaz pro ověření dané adresy. E-mailová adresa bude verifikována až po kliknutí na tento odkaz. V případě potřeby je možné odeslat verifikační e-mail znovu, a to kliknutím na Zaslat ověřovací e-mail

E-mailovou kampaň bude možné z dané adresy odeslat teprve až po té, co bude mít správně nastavené SPF, DKIM a DMARC.

TIP: V poli s názvem odesilatele je možné vložit i tagy vlastních polí pro dynamickou záměnu názvu odesilatele. Např. pokud si do Vlastního pole č. 2 v seznamech příjemců vkládáte jméno individuálního obchodního zástupce, můžete do názvu odesilatele vložit tag: [CUSTOM2] a odeslaná zpráva bude bude mít personalizované jméno odesílatele. 

Uživatelské účty

Každý uživatel Mailkitu musí mít svůj vlastní uživatelský přístup. Nový uživatel se přidá kliknutím na Přidat uživatele. Při zakládání je nutné vyplnit uživatelské jméno, celé jméno uživatele, jeho e-mailovou adresu (pro zaslání zapomenutého hesla), telefonní číslo (pro dvoufázové ověření přihlášení) heslo a úroveň uživatelského oprávnění.

003uzivatele.PNG

003uzivatele-zaozit.PNGV případe verze Agency se na tomto místě zakládají uživatelé, jež budou mít přístup k celému učtu - tedy ke všem agenturním klientům. Individuální přístupy ke konkrétním agenturním klientům se zakládají v profilu klienta. Klienti agentury se vždy přihlašují na individuální adrese agenturního rozhraní.

Správa uživatelů dovoluje vytvořit neomezený počet uživatelů a přiřadit jim 4 různé stupně uživatelských oprávnění:

Administrátor Syndicate & Agency & Klient agentury

Administrátor účtu Syndicate má plný přístup ke všem modulům a nastavením. Uživatel, jež založí Mailkit účet, se automaticky stává administrátorem. V případě potřeby je možné tuto funkci přiřadit vícero uživatelům.

Editor Syndicate & Agency

Editor může spravovat kampaně, šablony, seznamy příjemců a má přístup k reportům. Nemůže naplánovat a odeslat kampaň. Může pouze odeslat testovací zprávu. Nemá přístup k základnímu nastavení účtu.

Redaktor Syndicate & Agency

Redaktor může spravovat kampaně, šablony, seznamy příjemců a má přístup k reportům. Může naplánovat a odeslat kampaň. Nemá přístup k základnímu nastavení účtu.

Reportér Syndicate & Agency & Klient agentury

Reportér má přístup pouze k reportům kampaně. Tento typ uživatele je např. vhodný pro personál marketingu a prodeje. 

Povolené IP adresy

003uzivatele-ip.PNG

Pro větší jistotu toho, že se vám do Mailkit účtu nepřihlásí někdo, kdo nemá, nebo odkud nemá, je možné každému uživateli nastavit pouze z jakých IP adres se do účtu může přihlásit. Povolovat IP adresy pro uživatelské účty může pouze uživatel s právy administrátora. 
U každého uživatele je možné kliknout na ikonku IP a zadat konkrétní IP adresu, nebo celou podsíť. Povolení pro celou podsíť se zadává jako IP/maska, tedy např. 77.78.106.128/26. Pokud si nebudete jisti správností zápisu IP adresy či celé podsítě, použijte ke kontrole např. http://www.subnet-calculator.com/.

 

Nastavení přizpůsobení

V nastavení přizpůsobení je možné si vložit logo a upravit nastavení notifikací.
Vložené logo se projeví ve všech systémových stránkách ve výchozím vzhledu (stránka odhlášení, přihlášení atp.). Doporučené rozměry nahrávaného loga jsou 380x120 px.

007nastaveni-prizpusobeni.PNG

Info e-mail - jedná se o adresu jejímž jménem bude probíhat obecná komunikace vašeho účtu a na níž budou zasílány případné notifikace o odhlášení příjemců. Z této adresy budou odesílány např. e-maily pro potvrzení přihlášení do seznamu příjemců nebo potvrzení o odhlášení příjemci, který se odhlásil.

Zasílat notifikace o odhlášení příjemce na e-mail - pokud si přejete dostat e-mail pokaždé když se některý z vašich příjemců odhlásí, nechte tuto volbu zaškrtnutou.

Zasílat e-mail s potvrzením o odhlášení příjemci - pokud si přejete zasílat příjemci, který se odhlásil potvrzení o tom, že proběhlo jeho odhlášení, nechte tuto volbu zaškrtnutou.

Historie transakcí

V této části naleznete stručný přehled aktuálně proběhlých transakcí (odeslaných kampaní) na vašem účtu. Kompletní přehled vám samozřejmě poskytnou detailní reporty.

005historie-transakci.PNG

Faktury

Zde naleznete seznam všech vystavených faktur včetně jejich podrobností i možnosti si kdykoli fakturu znovu stáhnout v PDF formátu. Ke každé faktuře je možné si stáhnout i detailní seznam transakcí v XLSX nebo CSV formátu.

Seznam klientů *Agency

011pridatklienta.PNGV případě agenturního účtu je toto místem, kde přidáváte své klienty a zakládáte jim jejich účty. Nový agenturní klient se zakládá přes tlačítko Přidat klienta.
Jako název klienta vyplňte reálný název subjektu, např. Společnost XYZ s.r.o. (v případě oddělených účtů stejných subjektů pak např. Společnost XYZ s.r.o. - CZ a Společnost XYZ s.r.o. - SK). Tento název se bude projevovat např. v systémových stránkách (odhlašovací stránka), je tedy viditelný. Popisek je pak čistě pro vaši orientaci.

010seznamklientu.PNG

Jakmile založíte agenturního klienta, budete se moci do něj přepnout v roletkové liště umístěné v levém menu. Pro nastavení účtu klienta následně pokračujte do menu Profil / Přehled klienta, kde naleznete správu odesílacích adresuživatelůnastavení přizpůsobení i nastavení subdomény pro odchozí zprávy.

Nastavení agenturního rozhraní

Pokud jste agentura, můžete umožnit svým klientům přístup pouze k jejich vlastním kampaním, seznamům a reportům. V nastavení agenturního rozhraní nastavujete, jak bude tento přístup vypadat a kde bude umístěn.

004agenturni-rozhrani.PNG

Agenturní URL: Adresa, kde se uživatelé klienta agentury budou přihlašovat do systému. Adresu je nutné nastavovat vždy společně s Mailkit podporou.
URL uvítacího obrázku: Adresa, kde se nalézá obrázek, který bude zobrazen na přihlašovací stránce do agenturního rozhraní.
CSS URL: Adresa, kde se naléza soubor vlastních CCS stylů pro agenturní rozhraní.
Favicon URL: Adresa, kde se nalézá soubor favicon.
Logo URL: Zde nahrajete logo vaší agentury (v rozměru 480x120 px). Toto logo se bude zobrazovat v aplikaci namísto Mailkit loga.