PodporaZnalostní báze

Jak Vizuální tvůrce pracuje

Jak vytvářet a upravovat kampaně ve Vizuálním tvůrci

 

Ve vizuálním tvůrci může jednoduše během pár minut připravit kampaň úplně každý, i když nemá žádné znalosti HTML kódování. Prostředí pro editace kampaně se otevře po kliknutí na tlačítko “Editovat kampaň” a výběru šablony - buď stávající, nebo některé z více než 300 předpřipravených či šablony uložené uživatelem. 

 

Prostředí editoru je rozděleno do 3 částí:

Panel pro základní nastavení

Panel je rozdělen do dvou částí – Appearance (Vzhled) a Content (Obsah).

Appearance

Zde získáte přístup k následujícím nastavením:

 

General Settings
Zde můžete nastavit:
 

 • šířku e-mailu - můžete nastavit libovolnou velikost mezi 320 a 900 pixely (defaultně nastaveno na 600 px)

 • defaultní okraje - budou použity pro všechny nově vkládané struktury (obsahové oblasti) z menu Content

 • barvu pozadí e-mailu - buď zadáním HEX kódu barvy nebo výběrem barvy z palety

 • výchozí font písma

 • výšku řádků v textu - platí defaultně pro všechny textové prvky v e-mailu (mějte na paměti, že je to jediný způsob, jak nastavit řádkování, které se bude zobrazovat na mobilních zařízeních)

 • zapnout/vypnout podtržení odkazů

 • zapnout/vypnout responzivní design

 • obrázek jako pozadí celého e-mailu - pokud je obrázek nastaven, je možné dále nastavit jeho opakování a polohu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stripes
Místo pro definování oblastí e-mailu jako jsou záhlaví, obsahová část, zápatí nebo informační proužek. Můžete zde nastavit jeho parametry, které budou pro každou oblast ve výchozím nastavení použity.

Zde (podle oblasti) můžete nastavit:

 • velikost textu
 • barvu pozadí oblasti 
 • barvu pozadí obsahu
 • barvu písma
 • barvu odkazu
 • obrázek pozadí oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Headings
Místo pro nastavení výchozího písma, jeho velikosti, barvy a dalšího formátování pro záhlaví/nadpisy H1, H2, H3.

 

Button
Nabídka umožňuje nastavit některé parametry, které budou ve výchozím nastavení použity pro všechna tlačítka v e-mailu.

Zde můžete nastavit:

 • zvýraznění tlačítka po najetí myší (systém vám nabídne barvu pro zvýraznění, nicméně je samozřejmě možné si barvu vybrat pomocí palety či zadání HEX kódu pro vybranou barvu)
 • podporu tlačítek v Outlook – umožňuje vylepšit jejich zobrazení vložením speciálního VML kódu
 • barvu tlačítka
 • barvu zvýrazněného tlačítka (pokud je zvýraznění aktivováno)
 • písmo – barvu, font, styl a velikost 
 • poloměr zaoblení rohů tlačítka (výchozí nastavení je 30 pixelů)
 • ohraničení tlačítka (individuální, nebo všechny strany najednou)
 • vnitřní a vnější okraje tlačítka
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile view
Menu pro nastavení, jak bude váš e-mail vypadat na mobilních zařízeních.

Můžete nastavit:

 • velikost textu záhlaví
 • velikost textu obsahové části
 • velikost textu zápatí
 • velikost textu info oblasti
 • velikost textu položek pro blok «Menu» (pokud je blok použit)
 • velikost textu pro záhlaví H1, H2, H3
 • velikost textu v tlačítkách
 • ohraničení tlačítek
 • okraje obsahové části
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content


V tomto menu můžete do svého e-mailu nebo šablony hlavní prvky - struktury, obsahové bloky a moduly.

Pro vytvoření „kostry“ šablony jednoduše do šablony přetáhněte struktury s potřebnými počty kontejnerů, které pak vyplníte obsahovými bloky nebo moduly.
 

 

 

Structures (Struktury)

Z nabídky si můžete vybrat strukturu, která obsahuje 1, 2, 3 nebo 4 kontejnery.

Po vložení struktury do e-mailu do ní můžete přidat další kontejnery. Každá struktura může obsahovat až 8 kontejnerů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocks (Obsahové bloky)

V současné době existuje 12 základních bloků, včetně HTML bloku, který vám umožní vložit vlastní kód a vlastní e-mailové prvky.

Více informací o Obsahových blocích najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules (Moduly)

Nabídka obsahuje dříve uložené moduly, které můžete znovu použít a přidat do svého e-mailu. Do modulů můžete přidat své oblíbené struktury, kontejnery, ale i celé pruhy (Stripes), a kdykoli později je v šabloně opět znovu použít.

Více o modulech najdete zde.

Nastavení prvků

Rozbalovací nabídka se všemi dostupnými nastaveními pro vybraný prvek e-mailu se objeví v panelu nastavení po kliknutí na konkrétní prvek v šabloně/e-mailu.

 

Nastavení pruhů (Stripes)

Pro pruhy (Stripes) jsou v nastavení dostupné dvě tabulky - Appearance (Vzhled) a Data.

Data – nastavení pruhu/řádku jako inteligentní element (Smart element). 

Appearance – nastavení barvy pozadí pruhu a obsahové oblasti, obrázku na pozadí. Můžete nastavit také ohraničení obsahové části a případně skrýt pruh e-mailu na desktopovém zařízení nebo mobilu, pokud si nepřejete, aby se na daném zařízení zobrazoval.

Níže můžete zadat typ struktury - HTML, AMPHTML (Accelerated Mobile Pages) nebo obojí.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení struktur

Pro struktury jsou v nastavení opět dostupné dvě tabulky – Appearance (Vzhled) a Data.

Data – umožňuje nastavení struktury jako inteligentní element (Smart element). 

Appearance – zde můžete:

 • přidat či odebrat jednotlivé kontejnery
 • upravit jejich velikost jednotlivých kontejnerů, nastavit barvy pozadí struktury či obrázek pozadí struktury. Můžete nastavit také okraje struktury a případně strukturu skrýt na desktopovém zařízení nebo mobilu, pokud si nepřejete, aby se na daném zařízení zobrazovala.

Níže můžete opět zadat typ struktury - HTML, AMPHTML (Accelerated Mobile Pages) nebo obojí.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení kontejneru (Container)

I pro kontejnery jsou v nastavení dostupné dvě tabulky – Appearance (Vzhled) a Data.

Data – umožňuje nastavení kontejneru jako inteligentní element (Smart element). 

Appearance – zde můžete nastavit barvy pozadí kontejneru či obrázek pozadí kontejneru. Můžete nastavit také okraje kontejneru, zaoblení rohů. Kontejner můžete skrýt na desktopovém zařízení nebo mobilu, pokud si nepřejete, aby se na daném zařízení zobrazoval.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení obsahových bloků

Nastavení bloků závisí na tom, jaký blok zvolíte. Více o nastavení a práci s obsahovými bloky najdete zde.
 

Oblast úprav

Do oblasti pro úpravu e-mailu/šablony můžete pomocí myši přetáhnout jednotlivé obsahové bloky, struktury či moduly z levého panelu.

Můžete nastavit požadovaný počet pruhů (Stripes) a jejich typ.

Pomocí rozevírací nabídky můžete odstranit, kopírovat, přesunout, nebo uložit jakékoli prvky e-mailu jako moduly.

Kliknutím na libovolný prvek jej můžete vybrat. Po výběru uvidíte v levém panelu nastavení pro tento konkrétní prvek (viz dostupná nastavení pro různé prvky výše).

Každý pruh (Stripe) může obsahovat neomezený počet dalších prvků.

Každá struktura může obsahovat 1 až 8 kontejnerů.

Kontejnery (Containers) mohou obsahovat neomezený počet dalších prvků, pokud je umístíte jeden pod druhý. Ale pokud chcete umístit prvek vpravo nebo vlevo, budete muset použít různé kontejnery.

 

 

 

Horní lišta s nástroji

Horní nástrojová lišta poskytuje tyto funkcionality:

tlačítko pro výběr/změnu šablony

přepnutí do HTML editoru - podle vybrané části (celé sdělení, pruh (stripe), struktura, kontejner..) se v HTML editoru zobrazí celý, nebo příslušná část HTML kódu. Případné změny v kódu se okamžitě v šabloně/e-mailu projevují 

přepnutí do okna s náhledem kampaně. Kliknutím na ikonky zařízení v horní části si můžete prohlédnout, jak bude sdělení vypadat na desktopu, v mobilu či tabletu. Kliknutím na příjemce z připojeného seznamu příjemců můžete případě ověřit personalizaci, pokud ji v kampani využíváte.

další nastavení - zde můžete nastavit preheader
 

uložení kampaně. Kampaň je možné uložit také jako šablonu a použít ji v jiných kampaních. Uložené šablony najdete v záložce “user” v menu pro výběr šablony.

tlačítko pro opuštění menu editace kampaně.