Všechna řešení

Pro neziskovky

V Mailkitu rádi spolupracujeme s neziskovými organizacemi na základě našeho interního hesla: "dobru je potřeba pomáhat". Zdarma tak spolupracujeme s celou řadou charitativních organizací, které mají nízké až střední počty příjemců. Těm odesílatelům z neziskového sektoru, kteří generují vysoké počty emailů, pak nabízíme 50% slevu, která pokrývá náklady, které tito velkoobjemoví rozesílatelé generují. Právě díky tomu můžeme menším neziskovkám nabízet služby zcela zdarma.

Pro neziskovky

Případová studie u neziskové organizace

 
volunteers.jpeg

V roce 2015 se nám ozvala jedna ze spolupracujících londýnských marketingových agentur s tím, že právě pracují na nových kampaních. Převzali komunikaci středně velké neziskové organizace a zjistili, že její emailové kampaně mají téměř nulový dopad i přesto, že samotná organizace vlastní řadu kontaktů na bývalé pravidelné donátory.

Neziskovka rozesílala svůj čtvrtletní zpravodaj, u kterého měla open rate 5 % a s touto hodnotou byla spokojena. Po rychlém pátrání jsme zjistili, že celá organizace používá neseriózního poskytovatele emailových služeb (ESP), jehož infrastrukturu využívá i řada spamujících společností. Reputace samotného ESP byla tedy tak špatná, že i kvalitní emaily neziskovky byly v řadě případů rovnou považovány za spam. Bez ohledu na to, že jde nejen o dobrou věc, ale i o relevantní sdělení.

Poté co jsme tento problém odhalili, rozhodli jsme se celé společnosti pomoci. Společně s agenturou jsme připravili měsíční plán kampaní (na rozdíl od původního čtvrtletního zpravodaje). Ty řadou jednoduchých sdělení ukazovaly případným donátorům, kde celá organizace pomáhá a jak mohou pomoci oni. Cílem bylo ukázat, že peníze od dárců jsou využívány účelně a to prostřednictvím příběhů a emocí, které si příjemci se svými dary mohli spojit. Tím jsme také nenásilně ukázali, že právě této neziskovce je potřeba finančně pomoci.

charity_campaign.jpg

Tím, že nové kampaně stály příjemcům za otevření (a že jim vůbec byly díky Mailkitu doručeny do schránky), zvedla se open rate během 9 měsíců na více než 35 %. To samozřejmě vedlo i k razantnímu nárůstu příspěvků, které tyto kampaně vygenerovaly. Existuje celá řada cest, jak dárcům ukázat, že jejich peníze skutečně pomáhají, včetně chytrých funkcionalit Mailkitu. Například měnit samotný obsah emailů tak, aby zasílané příběhy a důkazy o dobrém fungování neziskové organizace, byly založeny na jejich zájmech. Chcete-li tedy svoji komunikaci pozvednout na novou úroveň, oslovte nás. Stále hledáme zůsoby, jak pomáhat druhým a budeme rádi, když budeme pomoci i vaší organizaci.

Kontaktujte nás

Víme, že Vám dokážeme nabídnout řešení, které bude více než splňovat Vaše potřeby.